Aktuellt tema för hösten 2022 är ”Social connectedness” och handlar om hur värderingar, attityder, hierarkier och sociala identiteter kan vara hinder eller möjligheter till stärkt samspel mellan människor.

Forskning visar att vi är ganska omedvetna om dessa processer, så jag önskar bidra med förståelse och kunskaper till dem som önskar arbeta med mer ömsesidighet, tillit och humanism.

Webinarierna vänder sig till dem som arbetar med samtal (psykologer, socionomer, psykoterapeuter, HR m fl). Om du önskar veta mer och boka webinar för en yrkesgrupp eller få handledning (enskilt, grupp), hör av dig med dina önskemål.

Alla webinarier grundar sig på psykologisk forskning från främst socialpsykologi, klinisk psykologi och arbetspsykologi.

Välkommen att hålla dig uppdaterad med nyhetsbrev och min blogg på Psykologiskt perspektiv!

Ämnen (ett urval)

Hur omedveten perception av andra och sig själv kan påverka samspelet
Psykologin om diversitet, inkludering och jämlikhet
Hur språket har betydelse för socialt samspel
Psykologin om humanism (humanisering och avhumanisering)