Tillit: en introduktion

Jag vill ge ett vidare psykologiskt perspektiv på just tillit under hösten 2020. Vid första webinaret ges en introduktion till tillit utifrån utvecklingspsykologi, anknytningsteori, socialpsykologi eftersom tillit innebär alltid en relation mellan minst två personer.

Datum:

Tid:

Anmälan