Webinarier

I samtal 

Tisdag den 16/11 kl. 10-12

Information och anmälan

Onsdag den 1/12 kl. 18-20

Information och anmälan

Torsdag den 18 november kl. 18-20

I arbetslivet

Onsdag den 17/11 kl. 10-12

Anmälan och information

Torsdag den 9/12 kl. 18-20

Anmälan och information

Tema: ”Tillit” med 3 separata webinarier

– I terapirummet, Arbetslivet och Samhället

Tema: Språket i terapirummet med 2-3 webinarier

– Hur språket kan uttrycka psykologisk närhet och distans
– Metaforers betydelse

Viljan, autonomi och agens

– I terapirummet

Planering pågår för vårens webinarier!

Alla webinarier utgår från psykologins olika områden (personlighet, social psykologi, klinisk psykologi, arbetspsykologi, kognition, emotion etc). Men ibland görs undantag då andra vetenskaper kompletterar psykologin t ex management-studier för ”Tillit i arbetslivet” och statsvetenskap för ”Tillit i samhället.”