Om inkludering och mångfald i samtal

Vill du få mer perspektiv och kunskap om hur du kan arbeta mer inkluderande i ditt arbete med människor? Det kan vara enkelt att formulera en vision om att arbeta inkluderande och jämlikt, och desto svårare att göra det. Psykologin bakom inkludering och mångfald ger förklaringar till vilka psykologiska aspekter som hindrar och stödjer visionen – både på gruppnivå och i personligheten.

Utmaningen med att arbeta inkluderande

Vi uppfattar oss själva generellt som välkomnande och inkluderande, men psykologin visar oss att omedvetna psykologiska mekanismer, värderingar och normer kan påverka hur vi relaterar till andra (individer, grupper).

Vad får du veta mer om?

I detta webinar introduceras du till psykologin om implicita (outtalade, omedvetna) och explicita (uttalade, medvetna) faktorer som skapar, eller inte, inkludering och mångfald. De implicita faktorerna verkar bortom vårt medvetande, medan andra faktorer är mer explicita, d v s vi kan observera effekten av inkluderande och exkluderande processer i språket, beteende och relaterande.

Webinariet kommer att ta upp:

* generella teorier och koncept om hur människor tänker, känner och agerar som individ och i grupp vid inkludering och exkludering
* personlighet, värderingar och normer bakom inkludering och exkludering
* tillämpning av teorier och koncept på behandlande arbete (samtal) och kollegialt samspel
* förslag på förhållningssätt som kan stödja öppenhet och inkludering och som kan förebygga fördomar och diskriminering

Vem vänder sig webinariet till?

Webinaret vänder sig till dig i rollen som leg psykolog och arbetar med samtal (behandlande, stödjande, vägledande).

Tillgänglighet

Om du inte kan delta vid live sändningen av webinariet, så finns möjligheten att se webinariet inom 7 dagar efter live sändningen (gäller för den som anmält sig före live sändningen). Om inkludering och mångfald i samtal är av intresse för dig, scrolla vidare för att anmäla dig.

I samtal

I arbetslivet

Om inkludering och mångfald i samtal

Vill du få mer perspektiv och kunskap om hur du kan arbeta mer inkluderande i ditt arbete med människor? Det kan vara enkelt att formulera en vision om att arbeta inkluderande och jämlikt, och desto svårare att göra det. Psykologin bakom inkludering och mångfald ger förklaringar till vilka psykologiska aspekter som hindrar och stödjer visionen – både på gruppnivå och i personligheten.

Utmaningen med att arbeta inkluderande

Vi uppfattar oss själva generellt som välkomnande och inkluderande, men psykologin visar oss att omedvetna psykologiska mekanismer, värderingar och normer kan påverka hur vi relaterar till andra (individer, grupper).

Vad får du veta mer om?

I detta webinar introduceras du till psykologin om implicita (outtalade, omedvetna) och explicita (uttalade, medvetna) faktorer som skapar, eller inte, inkludering och mångfald. De implicita faktorerna verkar bortom vårt medvetande, medan andra faktorer är mer explicita, d v s vi kan observera effekten av inkluderande och exkluderande processer i språket, beteende och relaterande.

Webinariet kommer att ta upp:

* generella teorier och koncept om hur människor tänker, känner och agerar som individ och i grupp vid inkludering och exkludering
* personlighet, värderingar och normer bakom inkludering och exkludering
* tillämpning av teorier och koncept på behandlande arbete (samtal) och kollegialt samspel
* förslag på förhållningssätt som kan stödja öppenhet och inkludering och som kan förebygga fördomar och diskriminering

Vem vänder sig webinariet till?

Webinaret vänder sig till dig i rollen som leg psykolog och arbetar med samtal (behandlande, stödjande, vägledande).

Tillgänglighet

Om du inte kan delta vid live sändningen av webinariet, så finns möjligheten att se webinariet inom 7 dagar efter live sändningen (gäller för den som anmält sig före live sändningen). Om inkludering och mångfald i samtal är av intresse för dig, scrolla vidare för att anmäla dig.

I samtal

I arbetslivet