Vi lever i en tid med högt tempo och snabba lösningar som kan leda till förenklingar i hur vi förstår människors tankar, känslor och handlingar.

Olika arbetsområden tenderar att bli mer och mer specialiserade samtidigt som goda lösningar oftast innebär att förhålla sig till komplexitet.

Psykologiskt perspektiv erbjuder kunskapspåfyllning under 1 tim 15 min till dig som arbetar med människor.

Välkommen att delta vid webinars för att stärka dina professionella kunskaper och vidga perspektiven!