Under många år föreläste jag vid sidan av mitt arbete som terapeut, och jag förblev fascinerad av forskningslitteraturen.

Jag utbildade mig först till leg psykolog, och mitt intresse för forskning i psykologi bredde minst sagt ut sig under forskarutbildningen. En större värld öppnade sig om hur människor känner, tänker och agerar.

Efter många år med psykologi i teori och praktik är jag lika intresserad av psykologi, och jag vill bjuda in till att mötas, diskutera och reflektera kring psykologisk forskning. Tanken med webinarierna är att göra psykologin mer tillgänglig för yrkesverksamma och att webinarierna ska inspirera yrkesverksamma till att länka teori (forskning) om psykologi till praktik i arbetet.

För höstens tema har jag valt ut ”Social connectedness” som riktar sig till dem som arbetar med samtal (psykologer, socionomer, psykoterapeuter, HR-frågor, chefer m fl). För psykologer och terapeuter är begreppet terapeutisk allians bekant, men det finns mer än så att veta om alliansen utifrån socialpsykologin för att skapa social connectedness.

Välkommen att få veta mer om spännande och viktig psykologisk forskning om hur människor tänker, känner och agerar inom en rad olika områden!

Under många år föreläste jag vid sidan av mitt arbete som terapeut, och jag förblev fascinerad av forskningslitteraturen.

Jag utbildade mig först till leg psykolog, och mitt intresse för forskning i psykologi bredde minst sagt ut sig under forskarutbildningen. En större värld öppnade sig om hur människor känner, tänker och agerar.

Efter många år med psykologi i teori och praktik är jag lika intresserad av psykologi, och jag vill bjuda in till att mötas, diskutera och reflektera kring psykologisk forskning. Tanken med webinarierna är att göra psykologin mer tillgänglig för yrkesverksamma och att webinarierna ska inspirera yrkesverksamma till att länka teori (forskning) om psykologi till praktik i arbetet.

För höstens tema har jag valt ut ”Social connectedness” som riktar sig till dem som arbetar med samtal (psykologer, socionomer, psykoterapeuter, HR-frågor, chefer m fl). För psykologer och terapeuter är begreppet terapeutisk allians bekant, men det finns mer än så att veta om alliansen utifrån socialpsykologin för att skapa social connectedness.

Välkommen att få veta mer om spännande och viktig psykologisk forskning om hur människor tänker, känner och agerar inom en rad olika områden!