Grundidén bakom Psykologiskt perspektiv är att göra psykologisk forskning tillgänglig på ett enkelt sätt till många yrkesverksamma

där man önskar förstå mer kring människors emotioner, tankar och handlingar i en kontext.

Psykologiskt perspektiv är en del av verksamheten Psykologiskt forum Sverige AB som erbjuder samtalsterapi, coachning, workshops och seminarier.

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning.

Att ha arbetat inom så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle) men också en mer komplex bild av vad psykologi som ämne är. Det hade troligen varit lättare om jag hade valt att fördjupa sig inom ett fält, men jag har valt bredden och ett visst djup, jag ville inte avstå så mycket psykologi.

Min psykologexamen är från Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen.

Jag disputerade senare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag var mycket inriktad på psykodynamisk teori under psykologutbildningen och åren på forskarutbildningen breddade perspektiven – och min förundran – och ledde till att jag blev mer intresserad av mitt ämne, jag fann det ännu mer spännande.

Min forskning rör sig mest kring socialpsykologi (värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), personlighet, arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Jag har undervisat inom flertalet områden i psykologi: emotioner, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, utvecklings(livslopps)psykologi, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi, politisk psykologi m m.

I mitt kliniska arbete arbetar jag som terapeut och är utbildad inom affektfokuserad terapi (cert ISTDP-terapeut).

Se även..

För mer information om min privatpraktik, se Psykologiskt forum.

Jag är också intresserad av relationer mellan vuxna barn och vuxna föräldrar, se min blogg Allt med henne.

<- Tillbaka

Grundidén bakom Psykologiskt perspektiv är att göra psykologisk forskning tillgänglig på ett enkelt sätt till många yrkesverksamma

där man önskar förstå mer kring människors emotioner, tankar och handlingar i en kontext.

Psykologiskt perspektiv är en del av verksamheten Psykologiskt forum Sverige AB som erbjuder samtalsterapi, coachning, workshops och seminarier.

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning.

Att ha arbetat inom så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle) men också en mer komplex bild av vad psykologi som ämne är. Det hade troligen varit lättare om jag hade valt att fördjupa sig inom ett fält, men jag har valt bredden och ett visst djup, jag ville inte avstå så mycket psykologi.

Min psykologexamen är från Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen.

Jag disputerade senare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag var mycket inriktad på psykodynamisk teori under psykologutbildningen och åren på forskarutbildningen breddade perspektiven – och min förundran – och ledde till att jag blev mer intresserad av mitt ämne, jag fann det ännu mer spännande.

Min forskning rör sig mest kring socialpsykologi (värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), personlighet, arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Jag har undervisat inom flertalet områden i psykologi: emotioner, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, utvecklings(livslopps)psykologi, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi, politisk psykologi m m.

I mitt kliniska arbete arbetar jag som terapeut och är utbildad inom affektfokuserad terapi (cert ISTDP-terapeut).

Se även..

För mer information om min privatpraktik, se Psykologiskt forum.

Jag är också intresserad av relationer mellan vuxna barn och vuxna föräldrar, se min blogg Allt med henne.

<- Tillbaka