Maria Sandgren

Psykologexamen, Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning (Stockholm 2012-2015) med professor Allan Abbas och MSW Jon Frederickson. ISTDP avancerad utbildning (2021-2022) med professor Allan Abbas och fil dr Joel Town, Halifax, Kanada.

Forskning inom socialpsykologi (personlighetsaspekter, värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Undervisning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi (kreativitet), politisk psykologi m m.

Forskningsintressen: jämställdhet, sexism (socialpsykologi, arbetspsykologi), politisk orientering (politisk psykologi) och välbefinnande-effekter (musikpsykologi).

Aktuellt: Jag ger webinarier och workshops om psykologisk forskning (hösten 2022 om möjligheter och hinder för social ’connectedness’) och arbetar som psykolog (en varmare variant av ISTDP terapi) samt skriver vetenskapliga artiklar.

Maria Sandgren

Psykologexamen, Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning (Stockholm 2012-2015) med professor Allan Abbas och MSW Jon Frederickson. ISTDP avancerad utbildning (2021-2022) med professor Allan Abbas och fil dr Joel Town, Halifax, Kanada.

Forskning inom socialpsykologi (personlighetsaspekter, värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Undervisning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi (kreativitet), politisk psykologi m m.

Forskningsintressen: jämställdhet, sexism (socialpsykologi, arbetspsykologi), politisk orientering (politisk psykologi) och välbefinnande-effekter (musikpsykologi).

Aktuellt: Jag ger webinarier och workshops om psykologisk forskning (hösten 2022 om möjligheter och hinder för social ’connectedness’) och arbetar som psykolog (en varmare variant av ISTDP terapi) samt skriver vetenskapliga artiklar.