Webinars om psykologisk forskning inom en rad områden

Det finns värdefull psykologisk forskning som inte tillräckligt uppmärksammas – hur värderingar, attityder, sociala identiteter och upplevelse av skillnader har betydelse för hur människor samspelar. Psykologiskt perspektiv vill bidra med mer medvetenhet om hur vi kan skapa humana och konstruktiva samarbeten i samtal

FIL DR, LEG PSYKOLOG
MARIA SANDGREN

Webinars om psykologisk forskning inom en rad områden

Det finns värdefull psykologisk forskning som inte tillräckligt uppmärksammas – hur värderingar, attityder, sociala identiteter och upplevelse av skillnader har betydelse för hur människor samspelar. Psykologiskt perspektiv vill bidra med mer medvetenhet om hur vi kan skapa humana och konstruktiva samarbeten i samtal.

FIL DR, LEG PSYKOLOG
MARIA SANDGREN

Aktuellt tema för hösten 2022 är ”Social connectedness” och handlar om hur värderingar, attityder, hierarkier och sociala identiteter kan vara hinder eller möjligheter till stärkt samspel mellan människor.

Forskning visar att vi är ganska omedvetna om dessa processer, så jag önskar bidra med förståelse och kunskaper till dem som önskar arbeta med mer ömsesidighet, tillit och humanism.

Webinarierna vänder sig till dem som arbetar med samtal (psykologer, socionomer, psykoterapeuter, HR m fl). Om du önskar veta mer och boka webinar för en yrkesgrupp eller få handledning (enskilt, grupp), hör av dig med dina önskemål.

Alla webinarier grundar sig på psykologisk forskning från främst socialpsykologi, klinisk psykologi och arbetspsykologi.

Välkommen att hålla dig uppdaterad med nyhetsbrev och min blogg på Psykologiskt perspektiv!

Ämnen (ett urval)

Hur omedveten perception av andra och sig själv kan påverka samspelet
Psykologin om diversitet, inkludering och jämlikhet
Hur språket har betydelse för socialt samspel
Psykologin om humanism (humanisering och avhumanisering)

Webinarier

I samtal 

Tisdag den 16/11 kl. 10-12

Information och anmälan

Onsdag den 1/12 kl. 18-20

Information och anmälan

Torsdag den 18 november kl. 18-20

I arbetslivet

Onsdag den 17/11 kl. 10-12

Anmälan och information

Torsdag den 9/12 kl. 18-20

Anmälan och information

Tema: ”Tillit” med 3 separata webinarier

– I terapirummet, Arbetslivet och Samhället

Tema: Språket i terapirummet med 2-3 webinarier

– Hur språket kan uttrycka psykologisk närhet och distans
– Metaforers betydelse

Viljan, autonomi och agens

– I terapirummet

Planering pågår för vårens webinarier!

Alla webinarier utgår från psykologins olika områden (personlighet, social psykologi, klinisk psykologi, arbetspsykologi, kognition, emotion etc). Men ibland görs undantag då andra vetenskaper kompletterar psykologin t ex management-studier för ”Tillit i arbetslivet” och statsvetenskap för ”Tillit i samhället.”

Vi lever i en tid med högt tempo och snabba lösningar som kan leda till förenklingar i hur vi förstår människors tankar, känslor och handlingar.

Olika arbetsområden tenderar att bli mer och mer specialiserade samtidigt som goda lösningar oftast innebär att förhålla sig till komplexitet.

Psykologiskt perspektiv erbjuder kunskapspåfyllning till dig som arbetar med människor.

Välkommen att delta vid webinar för att få vidare psykologiska perspektiv inom en rad områden!

Vi lever i en tid med högt tempo och snabba lösningar som kan leda till förenklingar i hur vi förstår människors tankar, känslor och handlingar.

Olika arbetsområden tenderar att bli mer och mer specialiserade samtidigt som goda lösningar oftast innebär att förhålla sig till komplexitet.

Psykologiskt perspektiv erbjuder kunskapspåfyllning till dig som arbetar med människor.

Välkommen att delta vid webinar för att få vidare psykologiska perspektiv inom en rad områden!

Aktuellt tema för hösten 2022 är ”Social connectedness” och handlar om hur värderingar, attityder, hierarkier och sociala identiteter kan vara hinder eller möjligheter till stärkt samspel mellan människor.

Forskning visar att vi är ganska omedvetna om dessa processer, så jag önskar bidra med förståelse och kunskaper till dem som önskar arbeta med mer ömsesidighet, tillit och humanism.

Webinarierna vänder sig till dem som arbetar med samtal (psykologer, socionomer, psykoterapeuter, HR m fl). Om du önskar veta mer och boka webinar för en yrkesgrupp eller få handledning (enskilt, grupp), hör av dig med dina önskemål.

Alla webinarier grundar sig på psykologisk forskning från främst socialpsykologi, klinisk psykologi och arbetspsykologi.

Välkommen att hålla dig uppdaterad med nyhetsbrev och min blogg på Psykologiskt perspektiv!

Ämnen (ett urval)

Hur omedveten perception av andra och sig själv kan påverka samspelet
Psykologin om diversitet, inkludering och jämlikhet
Hur språket har betydelse för socialt samspel
Psykologin om humanism (humanisering och avhumanisering)

Webinarier

I samtal 

Tisdag den 16/11 kl. 10-12

Information och anmälan

Onsdag den 1/12 kl. 18-20

Information och anmälan

Torsdag den 18 november kl. 18-20

I arbetslivet

Onsdag den 17/11 kl. 10-12

Anmälan och information

Torsdag den 9/12 kl. 18-20

Anmälan och information

Tema: ”Tillit” med 3 separata webinarier

– I terapirummet, Arbetslivet och Samhället

Tema: Språket i terapirummet med 2-3 webinarier

– Hur språket kan uttrycka psykologisk närhet och distans
– Metaforers betydelse

Viljan, autonomi och agens

– I terapirummet

Planering pågår för vårens webinarier!

Alla webinarier utgår från psykologins olika områden (personlighet, social psykologi, klinisk psykologi, arbetspsykologi, kognition, emotion etc). Men ibland görs undantag då andra vetenskaper kompletterar psykologin t ex management-studier för ”Tillit i arbetslivet” och statsvetenskap för ”Tillit i samhället.”

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB, Karlaplan 5 b, 11460 Stockholm, Sweden

 

Skriv till mig och berätta vad jag kan bidra med!

  Kontaktuppgifter

  Mobil: 073-71 70 777

  E-post: kontakt@psykologisktforum.se

  Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB, Karlaplan 5 b, 11460 Stockholm, Sweden

  Mottagning: I centrala Stockholm ( konsultation, terapi )

  Välkommen att kontakta mig!

  Skriv till mig och berätta vad jag kan bidra med!